Engelsk språkgranskning och översättning av akademiska texter - 28 års erfarenhet

Gullvi Nilsson

Vi har lång erfarenhet av vetenskapliga texter och är specialiserade på kvalitativa studier.

Hos oss får du bästa resultat.

Alla texter granskas av två personer och vi uppfyller således kvalitetsstandard SS-EN 15038:2006
(s.k. fyra ögon-principen).

Medlem av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)

Språkgranskning

Vetenskapliga rapporter och avhandlingar skrivna på engelska.

Översättning

Vetenskapliga texter inom omvårdnad från svenska till engelska.

Korrekturläsning

Svenska texter.

"Jag rekommenderar numera alltid Gullvi Nilsson till mina doktorander"

Ania Willman, leg.sjuksköterska, fil.dr., professor, Ordförande Sv. Sjuksköterskeförening (SSF)