Översättning till engelska och korrekturläsning på svenska

Gullvi Nilsson

Vi  har arbetat med vetenskapliga rapporter i 30 år och har stor erfarenhet av studier inom omvårdnad.  

Vår specialitet är kvalitativa studier.

Hos oss får du bästa resultat. Se våra kunders omdömen.

Vi uppfyller kvalitetsstandard SS-EN 15038:2006
(s.k. fyra ögon-principen).

Översättning

Vetenskapliga texter inom omvårdnad från svenska till engelska.

Medlem av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)

"Jag rekommenderar alltid Gullvi Nilsson till mina doktorander"

Ania Willman, leg.sjuksköterska, fil.dr., professor, Ordförande Sv. Sjuksköterskeförening (SSF)