Språkgranskning, översättning till engelska och korrekturläsning på svenska - mer än 30 års erfarenhet

Gullvi Nilsson

Vi  har arbetat med vetenskapliga rapporter i mer än 30 år och har stor erfarenhet av studier inom omvårdnad.  

Vår specialitet är kvalitativa studier.

Du får direktkontakt med mig och jag ger Dig personlig service.

Hos oss får du bästa resultat. Se våra kunders omdömen.

Vi uppfyller kvalitetsstandard SS-EN 15038:2006
(s.k. fyra ögon-principen).

Översättning

Vetenskapliga texter inom omvårdnad från svenska till engelska.

Språkgranskning

Engelska texter.

Korrekturläsning

Svenska texter.

"Jag rekommenderar alltid Gullvi Nilsson till mina doktorander"

Ania Willman, leg.sjuksköterska, fil.dr., professor, Ordförande Sv. Sjuksköterskeförening (SSF)

Medlem av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)