Översättning

Vi översätter vetenskapliga texter till engelska inom omvårdnad. Stor erfarenhet av kvalitativa studier.

...kanon!

"Tackar så mycket för översättningen! Jättebra med alternativa meningsuppbyggnader som dessutom kommer att reducera antalet ord i manuset. Kanon!"
Andreas Liebenhagen, Anestesisjuksköterska/MSc., Helsingborgs lasarett

Språkgranskning

Vi språkgranskar alla slags akademiska artiklar skrivna på engelska.
Vår specialitet är kvalitativa studier inom omvårdnad.

...outstanding!
"Tack för ännu en kanoninsats, outstanding och professionellt utmärkt! Som alltid, strålande resultat, proffsigt rakt igenom! Vi är fulla av beundran."
Amir Baigi, Epidemiolog, PhD, FoU-enheten, Primärvården Halland, Huvudansvarig för epidemiologiska kartläggningar i Hallands län och Hallands kommuner

Korrekturläsning

Vi korrekturläser akademiska artiklar och avhandlingar på svenska.
Även B-, C- och D-uppsatser.

...grymt bra!
"Jag har fått hjälp av Gullvi med min bok Återresan. Slutresultatet blev mycket lyckat. Gullvi är helt enkelt grymt bra på korrekturläsning!"
Ulf Malmström, teolog, Uppsala

Gullvi Nilsson

Vi  har stor erfarenhet av vetenskapliga rapporter och kvalitativa studier inom omvårdnad.  

Du får direktkontakt med mig och jag ger Dig personlig service.

Vi uppfyller kvalitetsstandard SS-EN 15038:2006
(s.k. fyra ögon-principen). Dvs. jag själv och ytterligare en översättare arbetar med alla engelska texter.

Hos oss får du bästa resultat. Se våra kunders omdömen.

Korrekturläsning, språkgranskning och editering - vad är skillnaden?

Dessa termer verkar användas lite hur som helst. De två första - korrekturläsning och språkgranskning - är vanligast och betyder i stort sett samma sak. Det handlar om att redigera en text för att undanröja grammatiska och andra språkliga fel. Så gott som alltid finns det mycket man kan göra, t.ex. ta bort onödiga ord och syftningsfel, undvika upprepning och se till att rätt termer används. Editering indikerar en mer omfattande språklig bearbetning, vilket bl.a. innefattar att göra nödvändiga omformuleringar för att texten ska bli idiomatiskt korrekt samtidigt som den ska vara koncis och lättillgänglig.
I själva verket sysslar vi med editering hela tiden, eftersom vi alltid gör vad som krävs för att en text ska bli så bra som möjligt.
Ibland frågar kunderna om vi inte bara kan rätta till de mest uppenbara felen, men vi arbetar inte på det sättet.

Prisoffert - Språkgranskning/Korrekturläsning/Editering

Vi vill alltid se Din text för att kunna göra en bedömning av tid och kostnad. Skicka oss texten, alternativt 3-4 sidor (med uppgift om totalt ordantal exklusive referenslistan), så gör vi en färdig granskning kostnadsfritt som vi sedan skickar till Dig tillsammans med prisuppgift. På så sätt får Du se hur vi arbetar och vad vi kan åstadkomma.

Pris - Översättning

För översättning till engelska tillämpas ett ordpris, f.n. kr. 3:65 per ord (6 % moms tillkommer).

Följ mig på Facebook

Medlem av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)