Om oss

Jag har arbetat med översättning till engelska och språkgranskning av vetenskapliga artiklar och avhandlingar skrivna på engelska sedan 1985, alltid i samarbete med en infödd översättare.

Lång erfarenhet av texter inom omvårdnad.

Specialitet: kvalitativa studier.

Även korrekturläsning av svenska texter.

Våra kunder är forskare och institutioner vid högskolor, universitet, sjukhus och landsting. 
 
Du får direktkontakt med mig och jag ger Dig personlig service.

Medlem av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)

Gullvi Nilsson

Kontakta mig