Språkgranskning - Engelska

Vi språkgranskar alla slags akademiska texter skrivna på engelska.

Många av våra kunder säger att vår språkliga bearbetning av deras manus bidragit till att de fått sina artiklar accepterade av internationella vetenskapliga tidskrifter.

...oerhört nöjd!

"Jag är så oerhört nöjd med er språkgranskning och kan inte annat än vara avundsjuk på er språkförmåga."
Helén Sterner, universitetsadjunkt i matematikdidaktik, Högskolan Dalarna, Falun

...ett fantastiskt jobb!

"Vill tacka för ett fantastiskt jobb. Vilket arbete ni har gjort för att förbättra och lyfta vårt manus!
Jag är mer än nöjd."
Ida Lyckestam Thelin, MNSc, RNM, barnmorska, huvudhandledare, doktorand, Normalförlossning/BB SU/Mölndal

....rekommenderar alltid Gullvi till mina doktorander!

"Jag rekommenderar alltid Gullvi Nilsson till mina doktorander"
Ania Willman, leg.sjuksköterska, fil.dr., professor, Ordförande Sv. Sjuksköterskeförening (SF)

...tack för ännu en kanoninsats!

"Tack för ännu en kanoninsats Gullvi, outstanding och professionellt UTMÄRKT! Som alltid, strålande resultat, proffsigt rakt igenom! Vi är fulla av beundran."
Amir Baigi, Epidemiolog, PhD, FoU-enheten, Primärvården Halland, Huvudansvarig för epidemiologiska kartläggningar i Hallands län och Hallands kommuner

...du är bäst!

"Tack för att du på ett helt fantastiskt sätt stöttar alla mina doktorander och därmed mig i vär strävan att nå ut till världen. Vi är alla så priviligierade att få tal del av dina tjänster. Du gör allt vi skriver ännu bättre. Du är helt enkelt bäst!"
Anna Forsberg, MD, Docent vid Institutiionen för omvårdnad, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet

...kanon!

”Tack för det mycket fina arbete ni har gjort. Jag är imponerad att översättningen oftast blev mitt i prick, trots att den svenska versionen ibland var lite oklar. Kanon!”
Karolina Petrov Fieril, leg sjukgymnast, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin.

...strålande språkgransknng!

"Tack för en strålande språkgranskning. Jag följde alla dina förslag och tog bort en massa onödig text. Min revision var snart avklarad tack vare alla tydliga förslag.”
Gudrun Rudolfsson, RN, Dipl.Ed, MScPH, PhD Associate professor, Department of Nursing, Health and Culture, University West, Trollhättan

...är jättenöjd!

"Tack för ert fantastiska arbete med min avhandling. Jag är jättenöjd!"
Selma Idring Nordström, specialist barn och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting

...ett rejält lyft

”Jag vill uttrycka min varma uppskattning för er språkgranskning av min doktorsavhandling. Det har varit ett mycket givande samarbete som har fungerat mycket smidigt. Er språkliga bearbetning har inneburit ett rejält lyft och under resans gång har jag utvecklat min engelska.”
Camilla von Heijne, Teol.dr. (disputerade i gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet), Gästlektor (våren 2009) i bibelvetenskap vid Linköpings universitet.