Medicin

...vi är mycket imponerade av er insats!

"Tack för mycket bra förslag som resulterat i en avsevärd förbättring av språket. Vi är mycket imponerade av er insats".
Dan Farahmand, MD, Hydrocephalus Research Unit, Institute of Neuroscience and Physiology, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.

...bidragit till att mina manuskript blivit publicerade

”Gullvi är mycket professionell och noggrann. Hon arbetar effektivt med snabb leverans av manus, vilket är oerhört värdefullt. Hennes formuleringar och meningsbyggnader lyfter språket och har bidragit till att mina manuskript blivit publicerade.”
Glenn Larsson, Ambulanssjuksköterska, Samordnare, FoU Halland, Regionkontoret

...ett fantastiskt arbete!

"Tack för ert fantastiska arbete! Jag vet att det blev mer jobb denna gången, eftersom har jag skrivit manuskriptet under kortare tid. Ingen har hunnit titta på det innan jag skickade det vidare till er."
Mariwan Baker, PhD-student; M.Sc. (Physicist, Medical Physicist), Copenhagen University Hospital, Herlev
Department of Oncology (R), Division of Radiophysics (51AA), Herlev Ringvej 75, DK-2730 Herlev
Denmark

...ett fantastiskt arbete!

"Jag vill på detta sätt hylla dig och ropa ut mitt stora TACK för att du på ett helt fantastiskt sätt stöttar alla mina doktorander och därmed mig i vår strävan att nå ut till världen. Du har servat Isabel Fridh, Veronika Karlsson, Inger Jansson, Anne Flodén, My Engström och Madeleine Nilsson. Alla är mina adepter och vi är alla så priviligierade för att få ta del av dina tjänster. Du gör allt vi skriver ännu bättre. Du är helt enkelt bäst." 
Anna Forsberg, Docent, Sahlgrenska Akademin. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborg.

...alla mycket nöjda!

"Vi är alla mycket nöjda med ditt arbete".
Ann-Cathrine Brämhagen, Leg. Sjuksköt., Dr. Med. Vet/RN, PhD, Kinisk lektor, Malmö högskola, Skåne Universitetssjukhus

…guld värd

"Din tillgänglighet har varit guld värd. Din granskning är professionell, Du ser helheten och sätter texten i sitt sammanhang.  Du har effektivt och med stor noggrannhet granskat samtliga delarbeten i min avhandling inför internationell publicering. Jag kommer fortsättningsvis att anlita Dina tjänster och också varmt rekommendera dem till mina kollegor.”
Anita Johansson, doktorand vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet

...aldrig fått klagomål på språket

“Jag vill lämna mina varmaste rekommendationer till att låta Gullvi Nilsson språkgranska engelskspråkiga vetenskapliga manuskript. Hon har hjälpt mig med artiklar både där jag varit försteförfattare och medförfattare, främst doktorandarbeten, och jag har aldrig fått klagomål på språket efter hennes gedigna arbete.”
Agneta Anderzén Carlsson, Leg. sjuksköterska, Med. Dr, Forskningshandledare, Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting, och Docent i Medicinsk vetenskap med inriktning mot Hälso- och vårdvetenskap, Örebro Universitet

…stor omsorg och noggrannhet

”Gullvi har med stor omsorg och noggrannhet hjälpt mig på bästa sätt under hela min doktorandtid med översättning och engelsk granskning av både artiklar och kappa. Avhandlingen som var tvärvetenskaplig med delar i både medicin och kommunikationsvetenskap klarade Gullvi galant trots att det var ett nytt område. Fortsätter nu med nya artiklar och hoppas på ett långt samarbete!”
Helena Mortenius, FoU-handledare, PhD, FoUU Halland

...professionellt!

 "Jag anlitar Gullvi Nilsson för språkgranskning av vetenskapliga manuskript. Jag vet att jag alltid får snabb handläggning, korrekta förslag till språkliga justeringar som jag själv tar ställning till och därutöver ett trevligt bemötande. Professionellt!" 
Ewa Wressle, FoU-samordnare, Universitetssjukhuset, Geriatriska kliniken, Linköping

...djup insyn i den vetenskapliga sfären

"Under min forskningskarriär, både vad beträffar doktorsavhandling och postdoktorsforskning, har Gullvi Nilsson haft en betydande roll med sin ytterst professionella översättningsinsats och vetenskapliga rådgivning. Gullvi utmärker sig som en skärpt översättare med djup insyn i den vetenskapliga sfären. Med sin professionalism har hon berikat mina vetenskapliga fynd att belysas extra på internationell mark."
Amir Baigi, Epidemiolog, PhD, FoU-enheten, Primärvården Halland, Huvudansvarig för epidemiologiska kartläggningar i Hallands län och Hallands kommuner

...proffsigt utfört arbete

"Jag har genom min stämbandscancerforskning anlitat Anglia Translations för både översättningsarbete och språkgranskning. Utifrån dessa erfarenheter kan jag varmt rekommendera ett företag som ger ett trevligt bemötande, proffsigt utfört arbete och snabb hantering av önskade beställningar."
Caterina Finizia, Öron, näs och halsspecialist, ÖNH-kliniken SU/Sahlgrenska sjukhuset

...hög kvalitet avseende både komunikation och resultat

"Under perioden 1999-2001 anlitades Gullvi Nilsson som översättare av projektdokumentation inom projektet Telematic Services for the Elderly. Gullvi Nilssons varma personliga bemötande och professionella kompetens avseende att snabbt och kreativt fånga nyanser i språket i översättning från svenska till engelska har varit ovärderligt för projektets dokumentation, kommunikation och informationsspridning.
Under 2002-2005 var Gullvi översättare inom det telemedicinska internationella projektet REMEDY som drivs i samverkan mellan Närmre i Vännäs, Universitetet i Aberdeen och Kainuu-regionen i Finland.
Ledningsgruppen för Närmre rekommenderar varmt Gullvi Nilsson som översättare i alla sammanhang då man önskar hög kvalitet avseende både kommunikation och resultat."
Anita Helgesson, verksamhetsutvecklare/projektledare Närmre,
Curt Hörnqvist, socialchef vård och omsorgsförvaltningen, Vännäs Kommun,
Anders Östblom, verksamhetschef, Vännäs vårdcentral, Västerbottens Läns landsting

...omsorgsfullt gjord språkgranskning som lyfter texten

”"Som vanligt är språkgranskningen omsorgsfullt gjord och språket är klarare - det lyfter texten! Tycker det är bra att man får förslag på ändringar som man själv får ta ställning till.”
Anders Andersson, Leg.läkare, Lungimmunologiska gruppen, Göteborgs Universitet

...har förbättrat artiklarna väsentligt

"Jag är väldigt nöjd med ditt arbete och känner att din språkgranskning förbättrat artiklarna väsentligt."
Annelie Lindberg, leg.sjuksköterska, dokctorand/study nurse, PhD student, Gastroenheten Danderyds sjukhus.