Naturvetenskap

...vi är oerhört nöjda

"Vi är några vid Vatten Miljö Teknik som under senare år har vänt oss till Gullvi Nilsson Översättningar AB och vi är oerhört nöjda med den hjälp vi har fått från henne. När det gäller språkgranskning så handlar det ju inte enbart om att få dokumentet granskat rent språkligt utan det är även högst önskvärt att få förslag på alternativa/bättre formuleringar och nyanser för att få fram vad man vill ha sagt. Därför är det viktigt att den som granskar har erfarenhet av att läsa tekniska/naturvetenskapliga artiklar och detta har definitivt Gullvi."
Ann-Margret Strömvall, Doktorand, Vatten Miljö Teknik, Chalmers tekniska högskola

...oerhört nöjd!

"Jag är så oerhört nöjd med er språkgranskning och kan inte annat än vara avundsjuk på er språkförmåga."
Helén Sterner, universitetsadjunkt i matematikdidaktik, Högskolan Dalarna, Falun