Våra kunders omdömen

Vi har arbetat med vetenskaplig rapportering på engelska (översättning och språkgranskning) i 35 år.

Stor erfarenhet av studier inom omvårdnad.

Specialitet: kvalitativa studier.

Vi utför även korrekturläsning av svenska vetenskapliga texter (inklusive B- och C-uppsatser).

Hos oss får du bästa resultat.