Omvårdnad

…Gullvi Du är guld värd!

"Gullvis förmåga att "höja" innehållet i manuset med nya ord och snillrika formuleringar är beundransvärd. Hennes skicklighet, noggrannhet och varsamhet att hantera mitt material och inte minst hennes bemötande har gjort att jag fortsätter att vända mig till henne. Samarbetet med Gullvi har betytt mycket för mig i mitt avhandlingsarbete. Gullvi, Du är guld värd!"
Bodil T Andersson, doktorand och universitetsadjunkt, Jönköpings Hälsohögskola och Lunds universitet

.…rekommenderar alltid Gullvi

"Jag rekommenderar alltid Gullvi Nilsson till mina doktorander numera. Själv har jag lång erfarenhet av Gullvis tjänster och är mycket nöjd. Gullvi arbetar noggrant med god språkkänsla för ämnesområdet och genom de rättningar som införs i manuskripten ser både jag och doktoranden var felen finns och förhoppningsvis gör vi det bättre nästa gång."
Ania Willman, leg.sjuksköterska, fil.dr, professor, Vårdvetenskap, Sektionen för Hälsa, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Ordförande Svensk Sjuksköterskeförening

...ett fantastiskt jobb!

"Vill tacka för ett fantastiskt jobb. Vilket arbete ni har gjort för att förbättra och lyfta vårt manus! Det är en fröjd att se era formuleringar! Jag är mer än nöjd."
Ida Lyckestam Thelin, MNSc, RNM, barnmorska, huvudhandledare, doktorand, Normalförlossning/BB SU/Mölndal

...känsla för ämnet

En snabb och förträfflig språkgranskning med känsla för ämnet - inga anmärkningar alls på språket från tidskriften.
Ingegerd Bergbom, Professor, Institutionen för vårdvetenskap, Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet, samt Senior professor, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

…flera hundra vetenskapliga texter

"Som forskare inom de vårdvetenskapliga och folkhälsovetenskapliga disciplinerna har jag under många år fått ovärderlig hjälp av Gullvi Nilsson och hennes medarbetare i arbetet med att språkligt granska och bearbeta texter för internationell publicering. De vetenskapliga texterna, som idag är flera hundra, har Gullvi Nilsson med stor noggrannhet och effektivitet bearbetat på ett föredömligt sätt. Tillgängligheten och samarbetet har också varit det bästa tänkbara."
Elisabeth Severinsson, professor/forskningsledare, Centre for Women's, Family & Child Health, Faculty of Health Sciences, Buskerud & Vestfold University College, P.O.Box 2243, N-3103 Tønsberg, Norway.

...bidragit till publicering

"Vid publicering av vetenskapliga artiklar är språkgranskningen av stort värde då ordval, meningsbyggnad osv kan vara avgörande för att få fram rätt budskap. Under många år har mina manuskript språkgranskats av Gullvi vilket bidragit till publiceringar i såväl europeiska som amerikanska tidskrifter. Jag kan därför rekommendera Gullvi Nilsson på det varmaste."
Evy Lidell, Universitetslektor, Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad

...redaktörerna: språkgranskning av hög kvalitet

"Jag har under flera år använt mig av Gullvi Nilssons tjänster när det gäller både översättning och språkgranskning. Att anlita hennes kunskap och tjänster har bland annat medfört att jag själv har förbättrats i såväl tal som skrift. Redaktörerna på de tidskrifter jag använt mig av har tyckt att engelskan hållit god kvalitet. Därför rekommenderar jag varmt Gullvi Nilsson för alla er som är ute efter en språkgranskning av hög kvalitet."
Catarina Wallengren Gustafsson, Doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås

...du är bäst!

"Tack för att du på ett helt fantastiskt sätt stöttar alla mina doktorander och därmed mig i vär strävan att nå ut till världen. Vi är alla så priviligierade att få tal del av dina tjänster. Du gör allt vi skriver ännu bättre. Du är helt enkelt bäst!"
Anna Forsberg, MD, Docent vid Institutiionen för omvårdnad, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet

...kanon!

”Tack för det mycket fina arbete ni har gjort. Jag är imponerad att översättningen oftast blev mitt i prick, trots att den svenska versionen ibland var lite oklar. Kanon!”
Karolina Petrov Fieril, leg sjukgymnast, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin.

...gott resultat

"Jag har sedan 1997 använt mig av Anglia Translations för kontroll av min engelska i samband med publicering av vetenskapliga artiklar och även min avhandling inom omvårdnad. Jag har fått hjälp i rätt tid och med gott resultat och ett personligt bemötande."
Ingrid Bégat, PhD. stud., Universitetet i Oslo och lektor vid HTU

....strålande språkgranskning!

"Tack för en strålande språkgranskning. Jag följde alla dina förslag och tog bort en massa onödig text. Min revision var snart avklarad tack vare alla tydliga förslag.”
Gudrun Rudolfsson, RN, Dipl.Ed, MScPH, PhD Associate professor, Department of Nursing, Health and Culture, University West, Trollhättan

...märks att Du har lång erfarenhet

"Jag är helt imponerad över hur snabb du är och vilka kloka synpunkter du har. Märks att du har lång erfarenhet av att språkgranska vetenskapliga arbeten."
Ingrid Larsson, RN, MNSc, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, och FoU-Centrum, Spenshult Sjukhus

...utmärkt samtalspartner

”Under hela min forskarutbildning har Gullvi Nilsson varit mig behjälplig med all språkgranskning och översättning av doktorsavhandlingen inkl vetenskapliga artiklar till engelska. Gullvi har på ett professionellt och ingående sätt bearbetat texten och därtill varit en utmärkt samtalspartner när det gäller att utveckla textens karaktär. Jag kan tveklöst rekommendera Gullvi Nilsson för liknande uppdrag.”
Lars Kristén, Fil Dr, Universitetslektor i pedagogik med inriktning idrott, Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad

...kanon!

"Tackar så mycket för översättningen! Jättebra med alternativa meningsuppbyggnader som dessutom kommer att reducera antalet ord på manuset. Kanon!". 
Andreas Liebenhagen, Anestesisjuksköterska/MSc., Helsingborgs lasarett

...rekommenderar er till kollegor

"Tack för allt ert arbete. Trots den dåliga google-översättningen så förstod ni vad jag ville ha fram. Jag tycker att samarbetet med dig och din medarbetare varit mycket bra och rekommenderar er till andra kollegor."
Ann-Britt Zakrisson, Distriktssköterska, Med Dr, AFC/CAMTÖ/Laxå vc, Allmänmedicinskt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting, Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet

...mycket hög kvalitet

"Jag har närmare 12 års erfarenhet av Gullvi Nilsson som språkgranskare. Hon har granskat ett flertal vetenskapliga artiklar, en licentiatavhandling och en doktorsavhandling för mig. Gullvi är lätt att samarbeta med, arbetar snabbt och håller en mycket hög kvalitet på sin språkgranskning. Jag kan därför varmt rekommendera henne."
Kerstin Petzäll, Universitetslektor, ämnesföreträdare, Högskolan Dalarna

...allt till största belåtenhet

"Har använt Anglia Translations, Gullvi Nilsson, under många år till hjälp med språkgranskning och översättning från svenska till engelska såväl i mitt avhandlingsarbete som enstaka artiklar, allt till största belåtenhet. Gullvi arbetar snabbt och effektivt och är alltid vänlig och tillmötesgående."
Gun Paulsson, PhD, Lektor, Högskolan i Halmstad

...som vanligt mycket fint och snabbt utfört arbete!

"Stort tack till Dig och Din samarbetspartner för ett som vanligt mycket fint och snabbt utfört arbete!”
Susan Lindberg, Anestesisjuksköterska, Centraloperation, SKAS, Kärnsjukhuset, Skövde samt Doktorand vid Vårdvetenskapliga Fakulteten, Åbo Akademi, Vasa, Finland

...stor känslighet för skiftande ämnen och språkbruk

"Gullvi Nilsson har sedan 1997 hjälpt mig att språkgranska en rad artiklar inom områdena medicin och omvårdnad, där forskningsmetoderna varit både kvantitativa och kvalitativa. Det har hela tiden känts tryggt att lämna språkgranskningen till Gullvi som tagit sig an uppgiften med stor känslighet för de skiftande ämnen och språkbruk som använts i mina artiklar. Förutom att Gullvi arbetar snabbt har samarbetet alltid fungerat smidigt."
Åsa Axelsson, Med.Dr och Leg.ssk., universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle samt Institutionen för omvårdnad, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

...ett utmärkt jobb

"Att ha varit kund hos Anglia Translations i närmare 20 år säger väl det mesta! De håller tidsplanerna, gör ett utmärkt jobb och till en rimlig kostnad."
Bengt Fridlund, Professor, scientific supervisor, FESC Centre for Acute & Critical Care (CACC), School of Health Sciences & Social Work, Växjö University

...positivt utlåtande från reviewers

"Jag har alltid varit nöjd med Gullvis språkgranskning och översättning, såväl i de vetenskapliga artiklarna som i avhandlingens kappa. Därtill har Gullvi varit både snabb och tillmötesgående, vilket jag värderar högt. Det är därför roligt att jag alltid fått ett positivt utlåtande från referees gällande språkhanteringen."
Eva-Carin Lindgren, universitetslektor vid Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad

...uppskatttar samarbete oerhört mycket

"Under de senaste fyra åren har jag samarbetat med Gullvi Nilsson då hon har hjälpt mig med det engelska språket i mina manus och min avhandling. Gullvi har både språkgranskat och även direkt översatt citat i mina kvalitativa studier. Gullvi är kunnig och snabb, är lätt att kommunicera med och varje gång jag får tillbaka ett manus så är det mycket bättre, tack vare hennes sätt att hantera det. För mig som forskare är detta samarbete oerhört värdefullt och jag kan varmt rekommendera henne."
Ingela Skärsäter, adjungerad lektor, Institutionen för omvårdnad, Sahlgrenska Akademin.

...mycket nöjd med resultatet

"Jag har använt mig av Gullvi Nilssons tjänster vid språkgranskning av forskningsartiklar avsedda för publicering i vårdvetenskapliga tidskrifter och är mycket nöjd med resultatet."
Febe Friberg, lektor i vårdvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås

...lyhörd för mina texter

”Jag har använt Gullvis tjänster i samband med avhandlingsarbetet (disputerade 1996 med en avhandling om lekmannastödets betydelse vid den långsiktiga rehabiliteringen efter hjärtinfarkt). Därefter har hon språkgranskat mina egna manus som sedan publicerats i vetenskapliga tidskrifter liksom flera manus där jag varit handledare. Jag har alltid varit mycket nöjd med hennes språkgranskning och tycker att hon är lyhörd för mina texter. Jag har heller inte fått någon kritik vad gäller språket från referees.”
Cathrine Hildingh, universitetslektor i Omvårdnad vid Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad

...alltid mycket nöjda

"Vi har fått hjälp med granskning/översättning under många år och alltid blivit mycket nöjda! Snabba svar, möjlighet att få fråga och diskutera och ett bra bemötande har gjort att vi med glädje vill fortsätta vårt samarbete med Gullvi!"
Bertil Marklund, FoUU-chef, professor och Specialist i allmänmedicin och FoUU-gruppen i Närsjukvården Halland

...god språklig kvalitet (kommentar reviewers)

"Gullvi Nilsson ansvarade för språkgranskning och översättning av min avhandling. Utlåtande från referee visar att den höll en god språklig kvalitet. Jag har rekommenderat Gullvi till flera personer som skriver magister/doktorandarbeten. Samtliga har varit nöjda med översättningarna. Gullvi är lätt att samarbeta med och vid akuta behov finns hon alltid till hands."
Barbro Arvidsson, Leg.sjuksköterska, PhD, lektor vid Högskolan i Halmstad

...gode tilbakemeldinger fra flere internasjonale tidsskrift

"Jeg har vært svært fornøyd med samarbeidet og har fått gode tilbakemeldinger fra flere internasjonale tidsskrift om at språket (etter språkvask) er meget godt og lett tilgjengelig."
Britt Sætre Hansen, ICCN, PhD, fag- og forskningssykepleier, Stavanger Universitetssykehus

...artiklene har et godt språk (fagfellevurderinger i tidsskrift)

"Jeg er alltid trygg på at jeg leverer fra meg et språklig godt produkt når de har vært i språkvask hos dere. Det er uvurderlig for meg den jobben dere gjør for å forbedre språket både på små og store dokumenter, f.eks. oppgaveinnleveringer og artikler som sendes til internasjonale tidsskrift. Disse innleveringene er på PhD-nivå, og krever høy standard, og det er gledelig når fagfellevurderinger i tidsskrift kommenterer at artiklene har et godt språk!"
Kristine Rørtveit, PhD-stipendiat/psykiatrisk sykepleier, Stavanger DPS/Universitetet i Stavanger

...gode innspill i forhold til metode som har styrket arbeidet

"Gullvi Nilsson Översättningar AB anbefales på det sterkeste for språkvask av engelskspråklige tekster. Referee og medforfattere på artikler har gitt tilbakemelding på at språket i artikkelen er velformulert, av høy kvalitet med god flyt og lesbarhet. Gullvi leverer raskt og punktlig bearbeidet tekst. Hun gir flere alternativer for valg av formuleringer og setningsbygninger, er tydelig og nøyaktig. Gullvi ha også kommet med gode innspill i forhold til metode som har styrket arbeidet."
Ingvild Margreta Morken, ICN, MSc, PhD student. Stavanger Universitetssjukehus/ Universitetet i Stavanger

...innsikt og kunnskap om kvalitative studier

"Gullvi har vist innsikt og kunnskap innen mitt felt som er kvalitative studier, psykisk helse og psykiatrisk sykepleie. Hennes forslag til ny tekst har bidratt til at mine tekster er forbedret og mer forståelige. Gullvi er lett å kommunisere med og hennes oppfordring om å være nøye har skjerpet min evne til nettopp det."
Anne Lise Holm, Phd, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund.

..uvurderlig hjelp i arbeidet

"Språkvasktjenesten til Gullvi har vært til uvurderlig hjelp i arbeide med manus for internasjonale journaler og med min PhD avhandling. Jeg hadde liten erfaring med å skrive engelsk tekst, men Gullvi og Monique hjalp meg til å få et forståelig og lettlest engelsk språk. I bedømming av min PhD avhandling, ble teksten berømmet for å være lettlest. Hennes tjeneste har gitt en større trygghet i arbeide med engelsk tekst, og jeg anbefaler gjerne hennes språkvasktjenester."
Marit Alstveit, PhD, Førsteamanuensis, Institutt for helsefag, Universitet i Stavange

...arbeidet holder høy kvalitet

"Under den tiden jeg har sendt vitenskapelig arbeid til Gullvi for språkvask, har jeg alltid følt meg trygg på at arbeidet holder høy kvalitet. Gullvi er kunnskapsrik og meget imøtekommende. Jeg anbefaler henne på det varmeste."
Kristin Akerjordet, førsteamanuensis, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger

...utomordentligt bra hjälp

”Jag är så tacksam för allt gott arbete Du gjort åt mig hittills - och Du har hjälpt mig på ett utomordentligt sätt med mina artiklar. Det har varit mycket värdefullt. Jag har uppskattat mycket att vi har kunnat ha en god kommunikation med varandra, och jag har varit väldigt nöjd med översättningarna."
Viveca Andersson, specialistsjuksköterska onkologi, Hallands sjukhus, Varberg