Referanser

…flera hundra vetenskapliga texter

"Som forskare inom de vårdvetenskapliga och folkhälsovetenskapliga disciplinerna har jag under många år fått ovärderlig hjälp av Gullvi Nilsson och hennes medarbetare i arbetet med att språkligt granska och bearbeta texter för internationell publicering. De vetenskapliga texterna, som idag är flera hundra, har Gullvi Nilsson med stor noggrannhet och effektivitet bearbetat på ett föredömligt sätt. Tillgängligheten och samarbetet har också varit det bästa tänkbara."
Elisabeth Severinsson, professor/forskningsledare, Centre for Women's, Family & Child Health, Institute of Nursing Science, Faculty of Health Sciences, Vestfold University College, P.O.Box 2243, N-3103 Tønsberg, Norway, Phone +47 33 03 75 42, Mobile:+47 97 50 18 22

...tack for den fantastiske jobben

"Takk for sist og for den fantastiske jobben dere gjorde med vår artikkel”
Ellen Andvig, RPN; CANSAN; Associate Professor, Faculty of Health Sciences, Buskerud University College, Drammen, Norway

...veldig fornøyd

"Takk for en meget god jobb. Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet du gjorde på forrige artikkel.”
Venke Ueland, 1. amanuensis, Department of Health Studies / Institutt for helsefag, University of Stavanger, Norway

Dere er jo de beste!

Nina Blegen, Högskolelektor, Högskolen i Oslo og Akershus

...språklig velskrevet (reviewer)

"Jeg har hatt gleden av å bruke tjenestene til Gullvi Nilsson på flere artikler og i min doktoravhandling. Referee eller redaktører har kommentert at det er språklig velskrevet, og det kan jeg takke Gullvi for. Hun er nøye, og det blir korrekt."
Arild Granerud, førsteamanuensis, Avdeling for helse- og idrettsfag, Høgskolen i Hedmark

...gode tilbakemeldinger fra flere internasjonale tidsskrift

"Jeg har vært svært fornøyd med samarbeidet og har fått gode tilbakemeldinger fra flere internasjonale tidsskrift om at språket (etter språkvask) er meget godt og lett tilgjengelig."
Britt Sætre Hansen, ICCN, PhD, fag- og forskningssykepleier, Stavanger Universitetssykehus

...artiklene har et godt språk (fagfellevurderinger i tidsskrift)

"Jeg er alltid trygg på at jeg leverer fra meg et språklig godt produkt når de har vært i språkvask hos dere. Det er uvurderlig for meg den jobben dere gjør for å forbedre språket både på små og store dokumenter, f.eks. oppgaveinnleveringer og artikler som sendes til internasjonale tidsskrift. Disse innleveringene er på PhD-nivå, og krever høy standard, og det er gledelig når fagfellevurderinger i tidsskrift kommenterer at artiklene har et godt språk!"
Kristine Rørtveit, PhD-stipendiat/psykiatrisk sykepleier, Stavanger DPS/Universitetet i Stavanger

...gode innspill i forhold til metode som har styrket arbeidet

"Gullvi Nilsson Översättningar AB anbefales på det sterkeste for språkvask av engelskspråklige tekster. Referee og medforfattere på artikler har gitt tilbakemelding på at språket i artikkelen er velformulert, av høy kvalitet med god flyt og lesbarhet. Gullvi leverer raskt og punktlig bearbeidet tekst. Hun gir flere alternativer for valg av formuleringer og setningsbygninger, er tydelig og nøyaktig. Gullvi ha også kommet med gode innspill i forhold til metode som har styrket arbeidet."
Ingvild Margreta Morken, ICN, MSc, PhD student. Stavanger Universitetssjukehus/ Universitetet i Stavanger

...gode føresetnader for å forstå og forbetre krevjande vitskaplege tekstar

"Eg vil rå kollegaer til å bruke Gullvi Nilsson Översättningar AB for språkvask av engelskspråklege tekstar. Ho er tydeleg i framlegga og lett å samarbeide med. Kvaliteten i den språklege gjennomgangen hennar verkar solid. For meg verkar det som om ho har gode føresetnader for å forstå og forbetre krevjande vitskaplege tekstar."
Svein Tuastad, førsteamanuensis i statsvitskap, Universitetet i Stavanger.

...velformulert og korrekt akademisk engelsk

"Jeg er ansatt på Universitetet i Stavanger, hvor jeg arbeider som professor i sosialt arbeid på sosionomutdanningen (bachelor) og masterprogrammet. Jeg hadde mye kontakt med Gullvi underveis i mitt arbeid med dr.graden "Interprofessional collaboration in residential childcare". Jeg har også henvendt meg til henne for mindre arbeider med presentasjoner, artikler og abstracts. Jeg har vært svært fornøyd med "språkvask" og kommentarer. Hun gir alltid muligheter for at jeg kan vurdere selv hvilke alternative formuleringer jeg kan bruke. Jeg har også fått kommentarer fra engelskspråklige om at teksten er velformulert og korrekt akademisk engelsk uten å være for vanskelig tilgjengelig. Jeg vil gjerne anbefale Gullvi til andre."
Elisabeth Willumsen, førsteamanuensis, DrPH, Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger

...så vel vitenskapelige som språklige presiseringer

"Gullvi gir alltid ekspeditt språkvask på tekst fra meg som i seg selv har tidsbegrensinger før videre innlevering. Granskningen fører alltid til så vel vitenskapelige som språklige presiseringer."
Sevald Høye, førsteamanuensis, Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Hedmark

...arbeidet holder høy kvalitet

"Under den tiden jeg har sendt vitenskapelig arbeid til Gullvi for språkvask, har jeg alltid følt meg trygg på at arbeidet holder høy kvalitet. Gullvi er kunnskapsrik og meget imøtekommende. Jeg anbefaler henne på det varmeste."
Kristin Akerjordet, førsteamanuensis, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger

...innsikt og kunnskap om kvalitative studier

"Gullvi har vist innsikt og kunnskap innen mitt felt som er kvalitative studier, psykisk helse og psykiatrisk sykepleie. Hennes forslag til ny tekst har bidratt til at mine tekster er forbedret og mer forståelige. Gullvi er lett å kommunisere med og hennes oppfordring om å være nøye har skjerpet min evne til nettopp det."
Anne Lise Holm, Phd, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund.

..uvurderlig hjelp i arbeidet

"Språkvasktjenesten til Gullvi har vært til uvurderlig hjelp i arbeide med manus for internasjonale journaler og med min PhD avhandling. Jeg hadde liten erfaring med å skrive engelsk tekst, men Gullvi og Monique hjalp meg til å få et forståelig og lettlest engelsk språk. I bedømming av min PhD avhandling, ble teksten berømmet for å være lettlest. Hennes tjeneste har gitt en større trygghet i arbeide med engelsk tekst, og jeg anbefaler gjerne hennes språkvasktjenester." 
 Marit Alstveit, PhD, Førsteamanuensis, Institutt for helsefag, Universitet i Stavanger