Teologi

...ett rejält lyft

”Jag vill uttrycka min varma uppskattning för er språkgranskning av min doktorsavhandling. Det har varit ett mycket givande samarbete som har fungerat mycket smidigt. Er språkliga bearbetning har inneburit ett rejält lyft och under resans gång har jag utvecklat min engelska.”
Camilla von Heijne, Teol.dr. (disputerade i gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet), Gästlektor (våren 2009) i bibelvetenskap vid Linköpings universitet.