Psykologi/psykiatri

...mina artiklar har alltid lyfts ett par nivåer

"Jag har vid flera tillfällen använt era tjänster nu och språket i mina artiklar har alltid lyfts ett par nivåer efter era förslag. Jag uppskattar den personliga kommunikationen med er, och er lyhördhet för vad jag vill. Något som varit viktigt för mig är att ni säger när uppdrag kommer att vara utförda och att ni sedan håller det daturmet. Dessutom har ni alltid arbetat snabbt."
Fredrik Holländare, Psykolog och doktorand vid Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting

...är jättenöjd!

"Tack för ert fantastiska arbete med min avhandling. Jag är jättenöjd!"
Selma Idring Nordström, specialist barn och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting

...tack for den fantastiske jobben!

"Takk for sist og for den fantastiske jobben dere gjorde med vår artikkel”
Ellen Andvig, RPN; CANSAN; Associate Professor, Faculty of Health Sciences, Buskerud University College, Drammen, Norway

...veldig fornøyd

"Takk for en meget god jobb. Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet du gjorde på forrige artikkel.”
Venke Ueland, 1. amanuensis, Department of Health Studies / Institutt for helsefag, University of Stavanger, Norway

Dere er jo de beste!

Nina Blegen, Högskolelektor, Högskolen i Oslo og Akershus

...Reviewer: språklig velskrevet

"Jeg har hatt gleden av å bruke tjenestene til Gullvi Nilsson på flere artikler og i min doktoravhandling. Referee eller redaktører har kommentert at det er språklig velskrevet, og det kan jeg takke Gullvi for. Hun er nøye, og det blir korrekt."
Arild Granerud, førsteamanuensis, Avdeling for helse- og idrettsfag, Høgskolen i Hedmark

...så vel vitenskapelige som språklige presiseringer

"Gullvi gir alltid ekspeditt språkvask på tekst fra meg som i seg selv har tidsbegrensinger før videre innlevering. Granskningen fører alltid til så vel vitenskapelige som språklige presiseringer."
Sevald Høye, førsteamanuensis, Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Hedmark