Språkvask av akademiske tekster - 30 års erfaring

Min virksomhet består av språkvask av engelskspråklige vitenskapelige artikler som skal publiseres i internasjonale tidsskrift, samt avhandlinger.

Jeg har lang erfaring med kvalitative studier framför alt på omsorgsfeltet.

Kunderne er forskere/institutter/avdelinger ved høyskoler, universitet, sykehus og offentlig forvaltning.

Jag er medlem av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)

Siden 2000 arbeider jeg sammen med Monique Federsel, som er professionell oversetter med engelsk som morsmål, et samarbeid som garanterer et vällykket resultat.

Vi uppfyller kvalitetsstandard SS-EN 15038:2006.

Mange forskere har bekreftet at vår språklige bearbeiding av deres manus har bidratt til at de har fått publisert sine artikler. Se Referanser »

Ta gjerne kontakt, så vi kan snakke om hva jeg kan hjelpe til med!

Kontakta mig, Gullvi Nilsson

Monique Federsel